YesPower Business logo

algemene voorwaarden 

YesPower Personal growth b.v.

voor YesPower BusinessALGEMENE VOORWAARDEN

YesPower Business maakt onderdeel uit van YesPower Personal Growth B.V. - Passie voor YesPowerment. Overige merken die deel uitmaken van de Bewustzijnsontwikkeling Organisatie zijYesPower - JA Symbool Producten en SI Simbolo - De meest krachtige juwelen ter wereld.


BE RESPONSIBLE

YesPower Business leeft en werkt volgens het principe dat we in alle gevallen zelf verantwoordelijk zijn en blijven voor onze keuzes en voor wat we doen op alle gebieden in ons leven doen. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de informatie die u middels uw Business Medium vanuit het Universum worden aangereikt.

YesPower Business draagt uitsluitend opties aan voor die keuzes en het is daarbij aan uzelf wat u met ons advies doet. Hierbij neemt u altijd zelf de verantwoordelijkheid voor uw keuzes, acties en daarmee voor de gevolgen van wat u doet. U bepaalt in alle gevallen ook helemaal zelf hoe u omgaat met hetgeen wij hebben aangedragen.

We hebben allemaal de volledige verantwoordelijkheid om onszelf aan de wet te houden van de samenleving waarin we ons bevinden. In onze rol en positie en in ons advieswerk doen wij dat zelf ook en verwachten wij dat ook van degenen waarmee wij werken.


‘WETBOEK’ VAN MYCENE

Wij werken daarbij volgens de oude voor-Griekse wijsheid, die wel het ‘wetboek’ van Mycene wordt genoemd (en dat tussen ca 1600 en 1100 BC ontstond).

Mycene kende slechts 2 ‘wets-artikelen’:

1. Bezorg u naaste geen nadeel.

2. Als u de essentie van artikel 1 goed begrepen hebt, doe dan wat u wilt.

Onze algemene voorwaarden zijn daarom beperkt tot het toch al verplichte feit dat we ons aan de wet van ons land (Nederland) houden en dat we dat ook van onze relaties verwachten, dat we anderen in de breedste zin geen nadeel (willen) berokkenen en dat we dat via deze Algemene Voorwaarden ook wederzijds afspreken met en verwachten van degenen met wie wij op welke manier dan ook samenwerken, en dat wij verder vinden, zoals dat ook in de bestaande wetten staat, dat iedereen zich aan zijn afspraken moet houden en verder in vrijheid moet kunnen (en willen) leven en werken.


Alles is energie.


Begeleiding YesPower Business

We starten met uw begeleiding nadat uw bijdrage voorafgaand aan uw begeleiding volledig op de rekening van YesPower Personal Growth B.V., waar YesPower Business onderdeel van uitmaakt, staat bijgeschreven. 

Tot 96 uur voorafgaand aan de startdatum kunt u de maandelijkse begeleiding en de incidentele begeleiding kosteloos annuleren. Bij een annuleringen binnen de 96 uur voorafgaand aan de startdatum dient u 100% van het bedrag van de overeenkomst volledig te voldoen.


"Energie kent geen tijd."   -   CB


Restitutie

Groeien in uw bewustzijn is de mooiste reis van uw leven. YesPower Business ondersteunt u op maat bij deze reis waarbij u 24/7 de door u gewenste informatie vanuit alle werelddelen online met uw Business Medium kunt delen.

Op het juiste moment ontvangt u de voor u ontvangen input retour zodra de informatie energetisch is verwerkt.

Welke resultaten u boekt hangt af van welke businesscases u aandraagt, wat u met de aangereikte informatie doet en uw staat van bewustzijn.

Gezien de jarenlange ervaring en de positieve resultaten op velerlei vlakken door de begeleiding van YesPower Business zal er geen restitutie plaatsvinden indien u onverhoopt toch als uitzondering ontevreden bent over de resultaten die worden geboekt. 


Bovenstaand document zijn de Algemene voorwaarden van YesPower Personal Growth B.V. (voor te noemen “YesPower Business”).
10 mei 2023


Aanvullende informatie